ajax loader

Prínos Aliancie FLCCC v oblasti  medicíny

 

Prínos Aliancie FLCCC v oblasti medicíny má a aj mal celosvetový dopad. Členovia Aliancie FLCCC sa spojili začiatkom roku 2020, keď sa vírus SARS-CoV-2 začal šíriť svetom, aby študovali a vytvárali účinnú liečbu choroby známej ako COVID-19. Liečby, ktoré vytvorili boli MATH+ nemocničný liečebný protokol a I-MASK+ profylaxia a protokol včasnej ambulantnej liečby. Taktiež vykonali niekoľko ďalších významných príspevkov v oblasti medicíny. Ďalej sú tu uvedené príspevky piatich hlavných lekárov kritickej starostlivosti FLCCC. Sekcia Lekári FLCCC obsahuje životopisy a bibliografie lekárov Aliancie FLCCC.

 

Umberto Meduri

Dr. Meduri je otcom neinvazívnej ventilácie, keďže najskôr skúmal a posudzoval jej aplikácie pri všetkých formách akútneho respiračného zlyhania. Dr. Meduri spolupracoval s talianskymi vyšetrovateľmi (Dr. M. Antonelli a M. Confalonieri) pri niekoľkých významných náhodných štúdiách poskytujúcich dôkazy o účinnosti a bezpečnosti. Celosvetová implementácia neinvazívnej ventilácie – na základe protokolu vyvinutého Dr. Meduri – sa považuje za významný príspevok k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti v medicíne kritickej starostlivosti. U pacientov so závažným ochorením na COVID-19 zohrávala neinvazívna ventilácia zásadnú úlohu pri znižovaní potreby endotracheálnej intubácie.

Dr. Meduri ako prvý opísal koncepty dysregulovaného systémového a pľúcneho zápalu v ARDS (ARDS -Syndróm akútnej dychovej tiesne) a bunkové mechanizmy zodpovedné za reguláciu. Jeho identifikácia glukokortikoidového receptora ako kritického regulátora pre obnovenie zdravia pri kritických ochoreniach poskytla dôvody pre predĺženú liečbu glukokortikoidmi pri viacerých kritických chorobných stavoch.

Za posledných tridsať rokov bol Dr. Meduri popredným svetovým výskumníkom a vývojárom v oblasti používania predĺženej liečby glukokortikoidmi pri syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS) a ťažkej pneumónii, ako hlavný vyšetrovateľ v translačnom výskume a viacerých významných štúdiách. Doteraz je predĺžené podávanie glukokortikoidov jediným liečebným zásahom, ktorý znižuje úmrtnosť na ARDS a COVID-19. Práca Dr. Meduri bola uvedená v 25 000 recenzovaných publikáciách.

Pierre Kory

Pierre Kory je bývalý šéf služby kritickej starostlivosti a lekársky riaditeľ Centra traumy a podpory života na univerzite vo Wisconsine. Je považovaný za jedného zo svetových priekopníkov v používaní ultrazvuku lekármi pri diagnostike a liečbe kriticky chorých pacientov. Pomáhal rozvíjať a prevádzkovať prvé národné kurzy v ultrasonografii kritickej starostlivosti v USA a niekoľko rokov pôsobil ako riaditeľ týchto kurzov na American College of Chest Physicians. Je tiež vedúcim redaktorom najpopulárnejšej učebnice v odbore „Význam ultrazvuku v starostlivosti o pacientov“, ktorá má dnes svoje 2. vydanie a bola preložená do 7 jazykov po celom svete. Viedol viac ako 100 kurzov na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni a vo svojej špecializácii učil lekárov tejto dnes už štandardnej zručnosti.

Dr. Kory bol tiež jedným z priekopníkov v USA vo výskume, vývoji a výučbe terapeutickej hypotermie na liečbu pacientov po zástave srdca. V roku 2005 začala jeho nemocnica ako prvá v New Yorku pravidelne ošetrovať pacientov s terapeutickým podchladením. Potom pracoval ako člen odbornej komisie pre New York City’s Project.

Podchladenie, projekt spolupráce medzi hasičským zborom v New Yorku a záchrannou lekárskou službou. Tento projekt vytvoril chladiace protokoly v rámci siete 44 regionálnych nemocníc – spolu s triediacim a transportným systémom, ktorý nasmeroval pacientov do centier poskytujúcich výbornú  liečbu podchladenia – nemocnica Dr. Koryho bola jednou z prvých.

Známy ako hlavný pedagóg, Dr. Kory získal množstvo katedrových a divíznych pedagogických ocenení v každej nemocnici, v ktorej pracoval. Počas svojej kariéry absolvoval stovky kurzov a prednášok.

V spolupráci s Dr. Paulom Marikom bol Dr. Kory priekopníkom vo výskume a liečbe pacientov so septickým šokom vysokými dávkami intravenóznej kyseliny askorbovej. Jeho práca bola prvou, ktorá identifikovala kritický vzťah medzi časom začatia liečby a prežitím u pacientov so septickým šokom – aspekt liečby, ktorý viedol k pochopeniu všetkých neúspešných náhodne kontrolovaných štúdií, ktoré využívali oneskorenú liečbu.

Dr. Kory počas pandémie COVID-19  viedol JIS (ICU – jednotka intenzívnej starostlivosti)  na viacerých miestach. Viedol svoju starú jednotku intenzívnej starostlivosti v New Yorku počas počiatočného nárastu v máji po dobu 5 týždňov, potom odcestoval na ďalšie miesta postihnuté COVID-om ako napr. Greenville v Južnej Karolíne a Milwaukee. Je spoluautorom 5 vplyvných článkov o COVID-19, pričom najpôsobivejším je príspevok, ktorý ako prvý podporil diagnostiku skorého respiračného ochorenia COVID-19 ako vznikajúceho zápalu pľúc, čím vysvetlil kritickú odpoveď choroby na kortikosteroidy.

Paul Marik

Dr. Marik má špeciálne znalosti a školenie v rôznych medicínskych odboroch so špecifickým školením v oblasti internej medicíny, kritickej starostlivosti, neurokritickej starostlivosti, farmakológie, anestézie, výživy a tropickej medicíny a hygieny. Dr. Marik je v súčasnosti profesorom medicíny a vedúcim oddelenia medicíny pľúc a kritickej starostlivosti na Lekárskej fakulte vo Východnej Virgínii v Norfolku vo Virgínii. Dr. Marik napísal viac ako 500 odborných článkov v časopisoch, 80 kapitol kníh a bol autorom štyroch kníh o kritickej starostlivosti. Viac ako 43 000 krát bol citovaný v recenzovaných publikáciách a má index H 77. Predniesol viac ako 350 prednášok na medzinárodných konferenciách a hosťujúcich profesúrach. Získal množstvo pedagogických ocenení, vrátane ceny Národný učiteľ roka  od Americkej lekárskej univerzity v roku 2017.

Je druhým najviac publikovaným lekárom kritickej starostlivosti na svete vôbec a je svetovo uznávaným odborníkom v oblasti riadenia sepsy – jeho príspevky k porozumeniu a riadeniu hemodynamických, tekutinových, výživových a podporných postupov starostlivosti pri sepse zmenili starostlivosť o pacientov na celom svete. Viedol tiež pracovnú skupinu spoločnosti pre medicínu kritickej starostlivosti ohľadne kortikosteroidov v sepse. Je tiež spoluautorom 10 článkov o mnohých terapeutických aspektoch COVID-19.

Joseph Varon

Dr, Varon prispel do lekárskej literatúry viac ako 830 recenzovanými článkami v časopisoch, 10  učebnicami a 15 desiatkami kapitol kníh. V súčasnosti pracuje ako šéfredaktor pre kritickú starostlivosť a recenziu šokovej a aktuálnej respiračnej medicíny. Doktor Varon získal mnoho prestížnych ocenení a je považovaný za jedného z najlepších lekárov v Spojených štátoch. Dr. Varon je tiež známy svojimi priekopníckymi prínosmi pre medicínu kritickej starostlivosti v oblasti kardiopulmonálnej resuscitácie a terapeutickej hypotermie. Vyvinul a študoval technológiu pre selektívne chladenie mozgu. Spolu s doktorom Carlosom Ayusom popísal hyponatrémiu (nízka hladina sodíka v krvi človeka) spojenú so syndrómom extrémneho cvičenia, známym tiež ako „Varon-Ayusov syndróm“. Spolu s pánom Jamesom Bostonom popísal úzkostný syndróm poskytovateľa zdravotnej starostlivosti známy tiež ako „Boston-Varonov syndróm“. Spolu s profesorom Lucom Montagnierom (nositeľ Nobelovej ceny za medicínu v roku 2008) vytvoril Dr. Varon v Texase v Houstone Ústav pre lekársku prevenciu a výskum, ktorý sa venuje vedeckým projektom.  Dr. Varon sa objavil v mnohých domácich a medzinárodných televíznych a rozhlasových programoch, kde ukazoval svoje techniky a starostlivosť o pacientov. Počas posledných 11 mesiacov pandémie COVID sa Dr. Varon stal svetovým lídrom v oblasti práce s ochorením COVID19 a spoločného vývoja MATH+ protokolu o starostlivosť týchto pacientov. Za to získal niekoľko ocenení vrátane vyhlásenia primátora mesta Houston ako „ Deň Dr. Jozefa Varona “.

Jose Iglesias

Dr. Iglesias má atestáciu z internej medicíny, nefrológie, kritickej starostlivosti a je špecialistom na hypertenziu Americkej spoločnosti pre hypertenziu. V súčasnosti je docentom medicíny na Lekárskej univerzite a stomatológii na Osteopatickej medicíne N. J. a docentom medicíny na Lekárskej fakulte Hackensack Meridian. Je medicínskym riaditeľom Inštitútu Johna J. DePalma Renal v centrálnom Jersey, ktoré je jedným z najväčších dialyzačných stredísk v New Jersey. Jeho záujmom sú všetky aspekty klinickej a kritickej nefrológie, starostlivosť o pacienta po transplantácii obličky, hypertenzia, kritická starostlivosť a medicína septického šoku. Podieľa sa na aktívnom klinickom výskume v mnohých oblastiach kritických chorôb vrátane septického šoku, kongestívneho zlyhania srdca a akútneho poškodenia obličiek. Jeho náhodná kontrolovaná štúdia publikovaná v hlavnom lekárskom časopise Chest ako prvá preukázala výrazne znížené požiadavky na vazopresorovú terapiu u pacientov so septickým šokom liečených intravenóznou kyselinou askorbovou. Počas pandémie neúnavne pracoval pri lôžkach na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo viacerých nemocniciach v New Jersey. Jeho rýchlo nahromadené klinické poznatky a odborné znalosti pomohli vyvinúť MATH+ protokol o nemocničnom ošetrení pacientov s COVID-19.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie užívateľskej prívetivosti. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

Zásady ochrany osobných údajov

Pin It on Pinterest

Shares
Share This