ajax loader

ALIANCIA FLCCC

Aliancia FLCCC – Na misii zachrániť tisíce životov a spomaliť pandémiu

Aliancia FLCCC bola založená v marci 2020 skupinou vysoko publikovaných svetovo uznávaných lekárov/vedcov z oblasti kritickej starostlivosti. Aliancia FLCCC s akademickou podporou príbuzných lekárov z celého sveta – za účelom výskumu a vývoja život zachraňujúcich protokolov na prevenciu a liečbu COVID- 19 vo všetkých štádiách ochorenia.

Ich MATH + protokol o liečbe v nemocnici, ktorý bol zavedený v marci 2020, zachránil desaťtisíce pacientov, ktorí boli kriticky chorí na COVID-19. Teraz bol vydaný nový protokol Aliancie FLCCC I-Mask + Profylaxia a včasný ambulantný liečebný protokol s Ivermectinom – a predstavuje potenciálne riešenie globálnej pandémie.

Aliancia kritickej starostlivosti v prvej línii COVID-19 bola pôvodne vytvorená ako pracovná skupina v „núdzových“ podmienkach ranej pandémie COVID-19 v reakcii na viaceré včasné správy o pacientoch s COVID-om s nevysvetliteľne vysokou potrebou dlhodobej mechanickej ventilácie a nadmernej úmrtnosti spojenej s prevládajúcimi odporúčaniami „iba podpornej starostlivosti“ šírenými väčšinou národnými a medzinárodnými organizácií zdravotnej starostlivosti.

Ako skupina vysoko publikovaných lídrov v oblasti kritickej starostlivosti s odbornými znalosťami v terapiách zameraných na ťažké infekcie – najmä terapiu „HAT“, ktorú prvýkrát vyvinul Dr. Paul Marik na liečbu bakteriálnej sepsy – a spolu s publikovanou vysokou mierou prežitia pacientov z našich centier , kontaktovali nás rovnako zainteresovaní a motivovaní kolegovia z iných  špeciálnych oblastí.

S pribúdajúcimi publikáciami, popri našich rýchlo sa hromadiacich osobných klinických skúsenostiach a vyšetreniach patofyziológie pacientov s COVID-19, sme v marci 2020 sformulovali MATH + Protokol pre nemocničnú liečbu. 5. augusta 2020 sme zverejnili naše zistenia v práci Vedecká  Recenzia o COVID-19 a MATH +.

V októbri 2020 Aliancia FLCCC na základe preskúmania nedávnych a rýchlo sa objavujúcich dôkazov klinických štúdií zistila, že ivermektín – antiparazitický liek, má veľmi silné reálne, antivírusové a protizápalové vlastnosti proti SARS -CoV-2 a COVID-19. Tento záver je založený nielen na mnohých in-vitro a zvieracích modeloch, ale aj na mnohých klinických skúškach z centier a krajín z celého sveta, ktoré ukazujú opakované, konzistentné a významné zlepšenia klinických výsledkov, keď sa ivermektín používa nielen ako profylaktický prostriedok, ale aj v ľahkých, stredne ťažkých a dokonca závažných chorobných stavoch. Ďalej údaje z veľkých „prirodzených experimentov“, ktoré sa vyskytli, keď rôzne regionálne ministerstvá zdravotníctva a vládne orgány v krajinách Južnej Ameriky iniciovali kampane „distribúcie ivermektínu“, ktoré potom viedli k dočasnému zníženiu počtu prípadov a miery úmrtnosti.

Na základe týchto zistení, tím FLCCC vyvinul I-MASK+ protokol pre profylaxiu a domácu liečbu chorôb v počiatočnom štádiu. Môžete si prečítať našu Vedeckú správu o objavujúcich sa dôkazoch podporujúcich použitie Ivermektínu v profylaxii a liečbe COVID-19 (anglicky).

Podrobnejší príbeh vzniku a vývoja Aliancie FLCCC nájdete v Príbehu Aliancie FLCCC.

Vyhlásenie o poslaní a ciele Aliancie FLCCC

„Aliancia FLCCC v prvej línií kritickej starostlivosti o pacientov s COVID-19“, ktorá bola založená poprednými špecialistami v oblasti kritickej starostlivosti v marci 2020, teda na začiatku pandémie koronavírusu, je teraz neziskovou organizáciou 501 (c) (3) zameranou na vývoj vysoko účinných liečebných protokolov, tak aby sa zabránilo prenosu COVID-19 a aby sa zlepšili výsledky pacientov chorých na toto ochorenie.

Venujeme sa

  • Skúmaniu vznikajúcej publikovanej lekárskej literatúry o COVID-19 na základe in-vitro, zvieracích, klinických a epidemiologických štúdií.
  • Vývoju účinných liečebných protokolov ohľadne COVID-19, ktoré sa vyvíjajú začlenením novo identifikovaných, použiteľných terapeutických a patofyziologických poznatkov.
  • Vzdelávaniu lekárov ohľadne bezpečných a efektívnych liečebných prístupoch ku všetkým fázam COVID-19, od stratégií prevencie chorôb až po použitie našich protokolov kombinovanej liečby v počiatočnom štádiu (I-MASK +) aj v prípade hospitalizovaných pacientov (MATH +).
  • Zlepšovaniu výsledkov ľudí postihnutých poruchami COVID-19 prostredníctvom preventívnych a liečebných stratégií určených na optimalizáciu zdravia.
  • Vyučovanie verejnosti, ako zabrániť prenosu vírusu, a obhajovať najlepšiu možnú starostlivosť.
  • Koordináciou a urýchlením tvorby výskumných štúdií, ktoré podporia účinnú prevenciu a terapeutickú liečbu pre všetkých postihnutých ochorením COVID-19.

Tieto ciele dosahujeme sponzorovaním vysoko kvalitného lekárskeho vzdelávania pre verejnosť aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom publikovania vedeckých rukopisov, rozhovorov pre médiá a lekárskych prednášok pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejnosť.

Naše finančné potreby sú

  • Uskutočniť kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti ohľadne podpory prevencie chorôb a včasnej liečby tým, že zabezpečíme odborníkov v oblasti médií a verejných vzťahov, aby sa zapojili a optimalizovali používanie rozhlasu, tlače, televízie a sociálnych médií s cieľom získať povedomie a záujem o naše lekárske poznatky a účinné liečebné protokoly, najmä nedávno preukázanú profylaxiu a protokol včasnej liečby s názvom I-MASK +.
  • Financovať odborníkov na návrh webových stránok, aby naše štúdie, poznatky a zistenia boli neustále viditeľné na internete, taktiež aby boli informačné portály aktuálne, pre užívateľov zrozumiteľné a informatívne čo sa týka najnovších lekárskych informácií a liečebných odporúčaní.
  • Podporovať zamestnancov, ktorí sú schopní ovplyvňovať vládu a iné významné zdravotnícke agentúry s cieľom ponechať týmto agentúram validáciu dôkazov pokiaľ ide o nami identifikované terapie a ich následné prijatie vo veľkom rozsahu, v ideálnom prípade vytvoriť nový štandard starostlivosti o COVID-19. .

Stiahnite si naše poslanie a ciele (PDF anglicky)

Ak chcete podporiť naše vzdelávanie lekárov a verejnosti bezpečným a efektívnym spôsobom pri prevencii a liečbe COVID-19, navštívte našu stránku (FLCCC).

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie užívateľskej prívetivosti. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

Zásady ochrany osobných údajov

Pin It on Pinterest

Shares
Share This